Change language

Soutěž, která má Náboj

Registrace

Registrace končí 30. října 2023 Soutěž se bude konat 3. listopadu 2023.

O Náboji

Fyzikální Náboj je mezinárodní soutěž čtyř- až pětičlenných týmů složených ze studentů středních škol a příslušných ročníků osmiletých gymnázií v rychlostním řešení fyzikálních úloh. Na úvod dostane každý tým sadu osmi úloh, následně po každém odevzdání správně vyřešené úlohy dostane další. Vítězem se stává tým, který jich za dvě hodiny vyřeší co nejvíc.

Soutěžní úkoly

Soutěžící čeká celkem okolo 40 zajímavých úloh pokrývajících široký záběr fyziky. Náročnost úloh se postupně zvyšuje. Zatímco s nejlehčími úlohami by si měli poradit i čerství středoškoláci, ty nejnáročnější často vyžadují poznatky překračující rámec střední školy. Při řešení úloh Fyzikálního Náboje přitom nejde o bezhlavé počítání, ale obvykle je vyžadována i jistá dávka vynalézavosti.

Soutěžní kategorie

Soutěží se ve dvou kategoriích - Senioři a Junioři - takže se nemusíte obávat toho, že byste přímo soutěžili proti mnohem starším studentům. V kategorii Juniorů mohou soutěžit jen týmy, jejichž všichni členové mají aspoň dva roky do maturity. A přestože se v obou kategoriích řeší stejné sady úloh, výsledky se vyhodnocují samostatně. Pro nejlepší týmy v každé kategorii jsou připravené zajímavé věcné ceny.

Mezinárodní konfrontace

Fyzikální Náboj se od roku 2015 koná mezinárodně. To dává soutěžícím unikátní příležitost porovnat si svoje schopnosti a vědomosti se svými vrstevníky z dalších zemí. A přestože se výsledky vyhodnocují primárně na lokální úrovni, mezinárodní porovnání dodává soutěži ještě větší náboj.

Soutěžní místa

Týmy si pro registraci mohou zvolit libovolné soutěžní místo v rámci své země. V Česku soutěž probíhá v Praze a Ostravě.

Časový harmonogram

Fyzikální Náboj se uskuteční 3. listopadu 2023.
9:30 – 11:00 příchod týmů
11:00 – 11:30 přivítání, pravidla a organizační pokyny
11:30 – 13:30 soutěž
14:00 – 14:30 vyhlášení výsledků

Zapojené země

Kromě Česka letos soutěž probíhá také na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. To dává soutěžícím příležitost porovnat se se svými vrstevníky ze zahraničí.

Fyzikální Náboj v číslech

120 minút
40 úkolů
5 soutěžících
1 tým
∞ zábavy

Důležitá data

29. září 2023, 16:00

Začátek registrace

30. října 2023, 16:00

Konec registrace

3. listopadu 2023

Soutěžní den

Registrovat