Change language

Szabályok

1. RÉSZVÉTEL

A Náboj fizika csapatverseny középiskolások és a 8 évfolyamos gimnáziumok megfelelő évfolyamainak diákjai számára. A csapatok négy vagy öt tagból állnak. Minden egyes csapat minden tagja ugyanabból az iskolából származik. A csapatok két kategóriában versenyeznek - Seniorok és Juniorok. A juniorok kategóriában csak olyan csapatok indulhatnak, amelyek tagjai nem a gimnázium legmagasabb osztályába és az azt közvetlenül megelőző osztályba járnak. Tetszőleges korösszetételű középiskolás csapatok a Seniorok kategóriában versenyezhetnek.

2. JELENTKEZÉS

A csapatok a weboldalon keresztül jelentkeznek a versenyre a regisztrációs időszak alatt. A csapattagok megváltoztatására a csapat regisztrációját követően van lehetőség. A regisztrációt követően a csapat kiválasztja az országán belüli helyszínt. Külföldön nem lehet versenyezni. Amennyiben a helyszín befogadóképessége betelik, a csapat várólistára kerül. Egy iskola minden kategóriában legfeljebb két csapatot nevezhet. Ugyanazon iskola bármely más csapata várólistára kerül, és csak akkor vesz részt a versenyen, ha a regisztrációs időszak végére nem éri el a helyszín teljes kapacitását. Ha a kapacitás bővül, vagy néhány hely megüresedik a teljes kapacitás előzetes elérése után, a csapatokat a várólistáról veszik le, tiszteletben tartva a versenyre való jelentkezés sorrendjét. Azokat a csapatokat azonban, amelyek nem érték el a "kategóriánként két csapat" limitet, előnyt élveznek. A szervezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben bármely csapatot a várólistáról a sorrendtől eltérő sorrendbe helyezzenek át a versenyre. Az időpontokkal, a regisztrált csapatok számával és a teljes kapacitással kapcsolatos minden információ elérhető a weboldalon.

3. A VERSENY KEZDETE

A versenyzők kötelesek időben megérkezni a verseny helyszínére, és tiszteletben tartani a szervezők utasításait. A verseny kezdete előtt minden csapat kap egy lezárt borítékot, amely az első nyolc feladatot tartalmazza. Ezt csak a szervezők engedélyével nyithatják ki. Ezzel a művelettel kezdődik a verseny.

4. A FELADATOK MEGOLDÁSA

A versenyzők a rendelkezésükre álló nyolc feladat közül bármelyiket megoldhatják. Az eredmény általában egyetlen számérték vagy matematikai kifejezés. Amint egy csapat arra a következtetésre jut, hogy az eredmény helyes, a csapat egyik tagja a feladatmegoldást tartalmazó papírra írt eredménnyel a javító ponthoz megy, hogy a megoldást ellenőrzésre leadja. A javító értékeli a megoldást, és megfelelő pontszámmal jelöli. A megoldás benyújtására irányuló próbálkozások száma nem korlátozott. Három sikertelen próbálkozás után azonban a javító felszólíthatja a versenyzőt a teljes megoldás benyújtására.

5. A JAVÍTÓK

Az egyes ellenőrzőpontokon több javító is ül, az egyes javítók különböző feladatokra érkezett megoldásokat bírálnak el; ennek részleteit a szervezők a verseny kezdete előtt a helyszínen ismertetik. Amennyiben egyidejűleg több versenyző várakozik ugyanahhoz a javítóhoz, érkezési sorrendnek megfelelően mutathatják be megoldásukat. A beérkezett jó megoldásokat tartalmazó feladatlapokat a javítók egy másik szervezőnek adják tovább. Az így továbbított feladatlaphoz tartozó feladatot a megoldó csapat számára helyesen megoldottnak könyvelik el. Ezt követően a csapat kézhez kapja a sorszámban következő feladatát. Ez egészen addig megy így, amíg a verseny véget nem ér, vagy amíg van olyan feladat, amelyet még a csapat nem kapott meg. A feladatok számát a szervezők a verseny kezdete előtt ismertetik.

6. A VERSENY VÉGE

A verseny két órán át tart. Az időkorlát lejárta után nem lehet tovább beállni a sorba a javítóhelyen. Az időkorlát lejártakor már a sorban várakozó versenyzők adhatják le megoldásaikat. Az esetleges helyes megoldásokat a verseny befejezésekor benyújtottnak kell tekinteni.

7. A VERSENY GYŐZTESE

Az egyes kategóriák győztese az adott helyszínen az a helyi csapat, amelyik a legtöbb feladatot megoldotta. Amennyiben több csapat is ugyanannyi problémát old meg, akkor az a csapat nyer, amelyik a legnagyobb sorszámú megoldott feladattal rendelkezik. Ha ez nem dönti el a holtversenyt, akkor a második legmagasabb sorszámú megoldott problémákat hasonlítják össze, stb. Ha több csapat azonos feladatsort old meg, akkor az a csapat nyer, amelyik a legkorábban adta le a legutolsó megoldott feladatot. Ha ezek az időpontok azonosak, akkor a második legkésőbb megoldott probléma korábbi leadási ideje dönt, stb. Ugyanezt a módszert alkalmazzák a többi csapat sorrendjének meghatározására is. Ugyanezeket az elveket alkalmazzák a nemzeti és nemzetközi eredmények meghatározásakor is.

8. HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK

A verseny kezdete előtt minden csapat megkapja az állandók táblázatát. A versenyzők papírt, közönséges íróeszközöket, rajzeszközöket és számológépeket hozhatnak magukkal. Szintén megengedett bármilyen nyomtatott irodalom használata, kivéve a korábbi Náboj fizika versenyek megoldásait. Tilos bármilyen távolsági kommunikációs eszköz (mobiltelefon, internet stb.) használata. Az együttműködés csak csapaton belül megengedett

9. KÖTELEZETTSÉGEK

Ezek a szabályok a verseny helyszínétől függetlenül minden résztvevő csapat számára kötelezőek. A regisztrációval a csapat megerősíti, hogy elolvasta és megértette a Szabályzatot, és hogy a verseny során betartja azt. A szabályok be nem tartása a csapat kizárását vonhatja maga után.