Náboj logo

Súťažit bude 205 tímov!

Súťaž


Fyzikálny Náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy.

Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh.

Náboj nie je o bezhlavej aplikácii nadobudnutých vedomostí zo školy. Úlohy si vyžadujú istú dávku kreativity a dôvtipu :-)

Viac o Náboji…

Aktuálne


 

Program 20. októbra 2017


 • Registrácia tímov
  09:00 - 10:30
 • Privítanie, pravidlá a organizačné pokyny
  10:30 - 11:00
 • Súťaž
  11:00 - 13:00
 • Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
  13:30 - 14:00
Pokyny pred súťažou…

Organizátori


Na Slovensku súťaž usporiadavajú organizátori Fyzikálneho korešpondenčného semináru ako súčasť občianskeho združenia Trojsten.

Náboj je celkovo organizovaný v spolupráci s korešpondenčnými seminármi a inštitúciami:

 • FKS, FMFI UK Bratislava
 • FYKOS, MFF UK Prague
Viac o nás…