Náboj logo

Gratulujeme víťazom!

Seniori:
1. Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
2. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava A
3. Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5 - Smíchov A
Kompletné výsledky
Juniori:
1. Gymnázium třída Kapitána Jaroše, Brno
2. Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1
3. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
Kompletné výsledky

Gratulujeme víťazom!

Seniori (Slovensko):
1. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava A
2. Gymnázium Grösslingová, Bratislava B
3. Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
Kompletné výsledky
Juniori (Slovensko):
1. Gymnázium Grösslingová, Bratislava B
2. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto B
3. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava A
Kompletné výsledky

Súťaž


Fyzikálny Náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy.

Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh.

Náboj nie je o bezhlavej aplikácii nadobudnutých vedomostí zo školy. Úlohy si vyžadujú istú dávku kreativity a dôvtipu :-)

Viac o Náboji…

Aktuálne


 

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: 

Organizátori


Na Slovensku súťaž usporiadavajú organizátori Fyzikálneho korešpondenčného semináru ako súčasť občianskeho združenia Trojsten.

Náboj je celkovo organizovaný v spolupráci s korešpondenčnými seminármi a inštitúciami:

  • FKS, FMFI UK Bratislava
  • FYKOS, MFF UK Prague
Viac o nás…