Change language

Wyniki

Seniorzy, Słowacja, Náboj Fizyczny 2021

Międzynarodowe Czechy Węgry Iran Polska Rosja Słowacja
1.
Słowacja
Gymnázium B
Grösslingová 18, Bratislava
31
2.
Słowacja
Gymnázium B
Poštová 9, Košice-Staré Mesto
28
3.
Słowacja
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium B
Skalická 1, Bratislava
27
4.
Słowacja
Gymnázium Ľudovíta Štúra
1. mája 170/2, Trenčín
26
5.
Słowacja
Gymnázium A
Grösslingová 18, Bratislava
26
6.
Słowacja
Gymnázium Jura Hronca A
Novohradská 3, Bratislava
26
7.
Słowacja
Gymnáz. V. B. Nedožerského
Matice slovenskej 16, Prievidza
24
8.
Słowacja
Gymnázium Jura Hronca B
Novohradská 3, Bratislava
22
9.
Słowacja
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium C
Skalická 1, Bratislava
20
10.
Słowacja
Gymnázium
Varšavská cesta 1, Žilina
19
11.
Słowacja
Gymnázium
Alejová 1, Košice-Juh
19
12.
Słowacja
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
J. G. Tajovského 25, Banská Bystrica
19
13.
Słowacja
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy
Haličská cesta 9, Lučenec
19
14.
Słowacja
Gymnázium Jána Adama Raymana
Mudroňova 20, Prešov
18
15.
Słowacja
Gymnázium Pavla Horova A
Masarykova 1, Michalovce
18
16.
Słowacja
Gymnázium
Párovská 1, Nitra
17
17.
Słowacja
Gymnázium Andreja Vrábla Levice
Mierová 5, Levice
16
18.
Słowacja
Gymnázium
Šrobárova 1, Košice-Staré Mesto
16
19.
Słowacja
Gymnázium Angely Merici Trnava B
Hviezdoslavova 10, Trnava
16
20.
Słowacja
Gymnázium Jozefa Lettricha
J. Lettricha 2, Martin
16
21.
Słowacja
Gymnázium
Park mládeže 5, Košice-Sever
15
22.
Słowacja
Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29. augusta 4812, Poprad
15
23.
Słowacja
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215, Sučany
15
24.
Słowacja
Gymnázium J. Hollého Trnava A
Na hlinách 7279/30, Trnava
15
25.
Słowacja
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium A
Skalická 1, Bratislava
14
26.
Słowacja
Gymnázium A
Poštová 9, Košice-Staré Mesto
14
27.
Słowacja
Gymnázium Angely Merici Trnava A
Hviezdoslavova 10, Trnava
14
28.
Słowacja
Spojená škola - Gym
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
13
29.
Słowacja
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého A
Palackého 4, Trenčín
13
30.
Słowacja
Gymnázium Pavla Horova B
Masarykova 1, Michalovce
13
31.
Słowacja
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu
M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
13
32.
Słowacja
Gymnázium
Jána Bottu 31, Trnava
13
33.
Słowacja
Gymnázium A. Bernoláka
Lichnerova 69, Senec
12
34.
Słowacja
Piarist. gymnázium sv. J. Kalazan
Piaristická 6, Nitra
12
35.
Słowacja
Gymnázium P. de Coubertin B
Nám. SNP 9, Piešťany
10
36.
Słowacja
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého B
Palackého 4, Trenčín
10
37.
Słowacja
Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín
Slnečná 2, Šamorín
10
38.
Słowacja
Gymnázium
Školská 234/8, Považská Bystrica
10
39.
Słowacja
Gymnázium P. de Coubertin A
Nám. SNP 9, Piešťany
7
40.
Słowacja
Gymnázium J. Hollého Trnava B
Na hlinách 7279/30, Trnava
7