Change language

Kontakt

Kamil Żmudziński
Organizator zawodów - Gdańsk k.zmudzinski@zso12.edu.gdansk.pl
Urszula Goławska
Organizator zawodów - Politechnika Gdańska urszula.golawska@pg.edu.pl