Pravidla

Stáhnout pravidla v pdf


1. Účast v soutěži

Fyzikální Náboj je týmová soutěž žáků středních škol. Žáci soutěží v pětičlenných nebo čtyřčlenných týmech. Všichni členové týmu jsou žáky stejné školy. Týmy soutěží ve dvou kategoriích, Junioři a Senioři. V kategorii Junioři mohou soutěžit pouze týmy, jejichž členové nejsou žáky nejvyššího (maturitního) nebo jemu bezprostředně předcházejícího ročníku střední školy. V kategorii Senioři mohou soutěžit týmy středoškoláků s libovolným věkovým složením.

2. Přihlášení

Do soutěže se školy přihlašují prostřednictvím webového rozhraní na stránkách soutěže do ukončení přihlašování nebo do naplnění kapacity. Všechny informace o termínech, počtu přihlášených týmů a celkové kapacitě jsou dostupné na stránkách soutěže. Tým si při přihlášení zvolí soutěžní místo, soutěžit v zahraničí však není povoleno. Každá škola může přihlásit nejvýše dva týmy do každé kategorie. Třetí a další přihlášené týmy budou zařazeny na čekací listinu a soutěže se mohou zúčastnit jen v případě nenaplnění kapacity daného organizačního místa.

3. Místo a začátek soutěže

Soutěžit je možné odkudkoli. Podmínkou je stabilní internetové připojení. Členové týmu nemusejí být v průběhu soutěže fyzicky spolu, ale z důvodu zefektivnění spolupráce je to doporučeno, jestliže takovou možnost mají. Každý zaregistrovaný tým dostane před soutěží přihlašovací údaje do herního systému, přes který se dostane k zadáním úloh a prostřednictvím kterého bude odevzdávat svá řešení.

4. Řešení úloh

Soutěžící řeší libovolnou z osmi úloh, které mají k dispozici. Výsledkem je zpravidla nějaké číslo. Řešení odevzdávají pomocí herního systému, který jejich správnost automaticky vyhodnotí a v případě správného řešení zpřístupní ke stažení další úlohu (za předpokladu, že tým už nevyřešil všechny úlohy). Důrazně doporučujeme si pozorně přečíst požadavky na formát, v jakém má být dané řešení odevzdáno. Protože je jeho správnost kontrolována strojově, řešení nesplňující formální požadavky, přestože jinak správné, nebude akceptováno. Za každou správně vyřešenou úlohu získá tým jeden bod. Na vyřešení úlohy má tým libovolný počet pokusů, avšak po každém neúspěšném pokusu dojde na jistý čas k zablokování systému pro daný tým a po tuto dobu jeho členové nebudou moci odevzdávat řešení žádné úlohy (viz bod 5 těchto pravidel).

5. Zablokování herního systému

Aby se předešlo tipování výsledků ze strany soutěžících, po každém neúspěšném pokusu o odevzdání řešení kterékoli z úloh dojde k zablokování herního systému na dobu 60 sekund. Po tento čas nebude daný tým moci odevzdávat řešení této ani žádné jiné úlohy. Po uplynutí 60 sekund se systém opět odblokuje. V průběhu závěrečných 2,5 minut soutěže bude tato penalizace zkrácena na 20 sekund, aby měl každý člen týmu možnost odevzdat řešení úlohy, na které v závěrečných minutách soutěže pracoval.

6. Ukončení soutěže

Soutěž končí uplynutím časového limitu dvou hodin. V tomto okamžiku se herní systém zablokuje a už nebude možné odevzdávat žádná další řešení. Bezprostředně po ukončení soutěže před vyhlášením výsledků bude možné vznést případné námitky.

7. Vítěz

Ve své kategorii a místě konání vítězí ten tým, který vyřešil nejvíce úloh. Při stejném počtu je rozhodující nejvyšší číslo vyřešené úlohy, při rovnosti se posuzuje druhé nejvyšší číslo atd. Jestliže dva týmy vyřeší naprosto stejné úlohy, rozhoduje čas odevzdání poslední úlohy, v případě rovnosti je posuzován čas předposlední odevzdané úlohy atd. Stejným postupem se určí pořadí zbylých týmů. Podobně se stanovuje celostátní a mezinárodní výsledková listina.

8. Pomůcky

V průběhu soutěže jsou povoleny běžné psací a rýsovací potřeby a kalkulačka. Dále je povolena jakákoli tištěná literatura s výjimkou nábojových sbírek z minulých ročníků. Kromě toho bude v herním systému ke stažení tzv. konstantovník obsahující seznam užitečných fyzikálních konstant. Používání jakékoli elektroniky s výjimkou kalkulaček a zařízení sloužících výlučně k obsluze herního systému, případně ke komunikaci členů jednoho týmu, jestliže soutěží z více míst, je zakázáno. Spolupracovat je povoleno výhradně se členy vlastního týmu.

9. Statut pravidel

Tato pravidla soutěže Fyzikální Náboj platí pro všechny zúčastněné týmy nezávisle na místě konání soutěže. Svým přihlášením do soutěže tým potvrzuje, že se s pravidly seznámil, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Jakékoli prohřešky proti pravidlům soutěže mohou být potrestány diskvalifikací celého týmu.

Výsledky


Mezinárodní:Česká republika: