Change language

Súťaž, ktorá má Náboj

O Náboji

Fyzikálny Náboj je medzinárodná súťaž štvor- až päťčlenných tímov zložených zo študentov stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v rýchlostnom riešení fyzikálnych úloh. Na úvod dostane každý tím sadu ôsmich úloh, následne po každom odovzdaní správne vyriešenej úlohy dostane ďalšiu. Víťazom sa stáva tím, ktorý ich za dve hodiny vyrieši čo najviac.

Súťažné úlohy

Súťažiacich čaká celkovo 40 zaujímavých úloh pokrývajúcich široký záber fyziky. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje. Zatiaľ čo s najľahšími úlohami by si mali poradiť aj čerství stredoškoláci, tie najnáročnejšie si často vyžadujú poznatky prekračujúce rámec strednej školy. Pri riešení úloh Fyzikálneho Náboja pritom nejde o bezhlavé počítanie, ale zvyčajne sa vyžaduje aj istá dávka invencie.

Súťažné kategórie

Súťaží sa v dvoch kategóriách – Seniori a Juniori – takže sa nemusíte obávať toho, že by ste priamo súťažili proti oveľa starším študentom. V kategórii Juniori môžu súťažiť len tímy, ktorých všetci členovia majú aspoň dva roky do maturity. A hoci sa v oboch kategóriách riešia rovnaké sady úloh, výsledky sa vyhodnocujú samostatne. Pre najlepšie tímy v každej kategórii sú pripravené zaujímavé vecné ceny.

Medzinárodná konfrontácia

Fyzikálny Náboj sa od roku 2015 pravidelne koná aj v zahraničí. To dáva súťažiacim unikátnu príležitosť porovnať si svoje schopnosti a vedomosti so svojimi rovesníkmi z ďalších krajín. A hoci sa výsledky vyhodnocujú primárne na lokálnej úrovni, medzinárodné porovnanie dodáva súťaži ešte väčší náboj.
Súťažné miesta
Tímy si pre registrácii môžu zvoliť ľubovoľné súťažné miesto v rámci svojej krajiny. Na Slovensku súťaž prebieha v Bratislave a Košiciach.
Časový harmonogram
Fyzikálny Náboj sa uskutoční 3. novembra 2023.
9:30 – 11:00 príchod tímov
11:00 – 11:30 privítanie, pravidlá a organizačné pokyny
11:30 – 13:30 súťaž
14:00 – 14:30 vyhlásenie výsledkov
V Bratislave sú časy posunuté o 45 minút neskôr.
Zapojené krajiny
Okrem Slovenska tento rok súťaž prebieha aj v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Španielsku. To dáva súťažiacim príležitosť porovnať sa so svojimi rovesníkmi zo zahraničia.
Fyzikálny Náboj v číslach
120 minút
40 úloh
5 súťažiacich
1 tím
∞ zábavy

Dôležité dátumy

  • Začiatok registrácie
    29. september 2023, 16:00
  • Koniec registrácie
    30. október 2023, 16:00
  • Deň súťaže
    3. november 2023

Organizátori

Partneri