Change language

Tohtoročné informácie

BRATISLAVA

Univerzitné Pastoračné Centrum, Staré Grunty 4, Bratislava
Mapa: https://goo.gl/maps/jERAc992hos9TTVe8

POPIS CESTY NA MIESTO SÚŤAŽE V BRATISLAVE

Z hlavnej železničnej stanice: Nastúpite na autobus č. 93 a na zastávke Zochova (tretia v poradí) prestúpite na autobus č. 31 alebo 39, ktorým vystúpite na konečnej – Cintorín Slávičie. Z autobusovej stanice: Nastúpite na trolejbus č. 40 a na Račianskom mýte prestúpite na autobus č. 31 alebo 39, ktorým vystúpite na konečnej – Cintorín Slávičie. Cesta od autobusovej zastávky bude vyznačená šípkami.

Odporúčaným spojom na cestu späť zo súťaže je rýchlik R 611 Tatran s odchodom 16:13 z Hlavnej stanice a rýchlik R 841 Slatina s odchodom 16:04.

PRE ŠTUDENTOV

V piatok po Náboji v Bratislave sa môžeš tešiť na sériu zaujímavých prednášok. Prihlás sa na https://klub.trojsten.sk/events/, najmä ak chceš prespať.

PRE PEDAGOGICKÝ SPRIEVOD

Pre učiteľský sprievod bude pripravené občerstvenie a spoločnosť organizátorov počas celej doby trvania súťaže.

KOŠICE

Poslucháreň M5, Moyzesova 9, Košice
Mapa: https://goo.gl/maps/EgPzBoPQBm9oAwFU7

POPIS CESTY NA MIESTO SÚŤAŽE V KOŠICIACH

Miesto konania sa nachádza v pešej dostupnosti zo železničnej stanice za asi 15 minút.

HARMONOGRAM

Upozorňujeme, že môže dôjsť k drobným zmenám harmonogramu, čas začiatku súťaže sa však už nezmení.