Change language

Pravidlá

1. Účasť v súťaži a súťažné kategórie

2. Prihlasovanie a čakacia listina

3. Začiatok súťaže

4. Riešenie úloh

5. Opravovatelia a meniči

6. Ukončenie súťaže

7. Víťaz

8. Pomôcky

9. Štatút pravidiel